Regulamin portalu i forum

 

 

 

REGULAMIN PORTALU I FORUM "Psychiatria.info.pl - Przyjazny Portal"

Ustalenia wstępne:

1. "Portal Psychiatria.info.pl" - serwis internetowy oraz forum dostępne w domenie psychiatria.info.pl, zwany dalej Portalem
2. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Portalu.

Zasady korzystania z Portalu – część ogólna:

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

2. Portal może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi w sieci Internet. W szczególności Użytkownik nie powinien:
» a. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Portalu;
» b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
» c. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, na przykład o treści rasistowskiej lub też materiałów pornograficznych;
» d. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
» e. korzystać z Portalu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
» f. podszywać się pod inne osoby, korzystać z wielu kont użytkownika;
» g.umieszczać na Forum i w systemie komentarzy treści, które: zawierają wulgaryzmy, obrażają innych Użytkowników oraz dążą do wywoływania konfliktów, propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki; obrażają osoby publiczne; obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie; zawierają linki do prywatnych stron WWW lub są reklamami;

3. Właściciel i redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu. Dotyczy to również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia terapii u którejkolwiek z prezentowanych na łamach Portalu osób fizycznych i prawnych, zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych.

4. Portal jest adresowany do osób nie związanych zawodowo z terapią zaburzeń psychicznych. Właściciel i redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki terapii prowadzonej w oparciu o informacje zamieszczone na łamach Portalu.

5. Wszelkie informacje na temat farmakoterapii zaburzeń psychicznych, zamieszczone na łamach Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią treści reklamowej.

Zasady korzystania z Portalu – część szczegółowa:

I. POSTY


1. Zabrania się pisania postów naruszających 2 punkt regulaminu części ogólnej

2. Zasady pisania postów

2.1. Zaleca się:
a) nie stosowanie jako tematu słów "Pomocy", "Ważne", "Problem..." itp. (w temacie staraj się opisać to czego dotyczy post, tak aby inni mogli szybciej odpowiedzieć na Twoje pytanie)
b) pisanie we własnym imieniu bez generalizowania
c) unikanie pisania o osobach trzecich, nie biorących od dłuższego czasu udziału w życiu forum
d) unikania pseudo porad (np. "weź się w garść" "inni mają gorzej")
e) nie nadużywanie dużych liter, podkreśleń oraz stosowania emotikon
f) nie odbieganie od tematu wątku
g) pisanie treści w oparciu o własne doświadczenie i informacje

2.2 Zabrania się pisania postów naruszających punkty regulaminu zawarte w jego części ogólnej, a w szczególności:
a) obrażania i poniżania innych uczestników oraz prowokowania sytuacji konfliktowych (wątki zawierające kłótnie i wyzwiska będą zamykane)
b) publikowania treści mających na celu nakłanianie czy ułatwianie samobójstwa
c) publikowania treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz podstawowymi zasadami etyczno- moralnymi(popierających pornografię, alkoholizm, narkomanię, przemoc lub inne patologie życia społecznego oraz umieszczenie treści powszechnie uznanych za wulgarne)
d) umieszczania reklam i treści o charakterze spamu
e) namawiania innych użytkowników do rezygnacji z fachowej pomocy


2.3 Inne uwagi:
a) posty mogą być edytowane przez autora przez godzinę po napisaniu
b) nie odpowiadamy na posty naruszające regulamin - fakt naruszenia regulaminu należny zgłaszać administratorowi lub moderatorom (odpowiadając obraźliwie na obrażający nas post również naruszasz regulamin)
c) umieszczanie postów jest zgodą na ich moderowanie w przypadku, gdy treści tam zawarte łamią regulamin

2.4 Ostrzeżenia i kary:
Za naruszanie punktu I.2.2 oraz punktu 2 części ogólnej regulaminu lub notoryczne naruszanie punktu I.2.1 wobec autora niezgodnych z regulaminem postów, administrator i moderatorzy mogą zastosować ostrzeżenia:
a) Pierwsze przyznane Użytkownikowi ostrzeżenie - skutkuje zawieszeniem w pisaniu na forum przez 3 dni
b) Drugie przyznane Użytkownikowi ostrzeżenie - skutkuje zawieszeniem w pisaniu na forum przez 7 dni
c) Trzecie i kolejne przyznane Użytkownikowi ostrzeżenie - skutkuje zawieszeniem w pisaniu na forum przez 30 dni
W przypadku notorycznego naruszania regulaminu przez Użytkownika, może on zostać na stałe usunięty z forum. Ostrzeżenia będą podawane do prywatnej wiadomości autora którego posty naruszyły regulamin.

II. SHOUTBOX

1. Obowiązują zasady pisania postów zawarte w punktach I.2.1 oraz I.2.2 oraz w punkcie 2 części ogólnej regulaminu.
2. Posty w Shoutboxie naruszające punkt I.2.2 będą kasowane a ich autor otrzyma 7 dniowy zakaz korzystania z z Shoutboxa.

III. PODPISY I AVATARY

1. Zabrania się by podpisy oraz treści avatara Użytkownika naruszały punkt 2 regulaminu części ogólnej forum a także punkt I.2.2
2. Podpisy i avatary naruszające punkt III.1 będą usuwane, a w razie notorycznego naruszania tego punktu regulaminu Użytkownikowi zostanie odebrane prawo posiadania podpisu lub/i avatara.

Postanowienia końcowe:

1. Korzystanie z forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zgodą na moderację zamieszczanych treści niezgodnych z regulaminem.
2. Właściciel i redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie Portalu