Pomoc psychologiczna czyli komu pomaga psychoterapia

Psychoterapia pomaga osobom przeżywającym między innymi:

1. depresję lub stany depresyjne

Główne objawy tych stanów to m.in.:

  • smutek,
  • przygnębienie,
  • poczucie wewnętrznej pustki,
  • brak sensu życia,
  • apatia,
  • niemożność przeżywania radości i przyjemności,
  • tendencja do wycofywania swojej aktywności ze świata zewnętrznego,
  • brak zainteresowań

Stanom depresyjnym towarzyszą często myśli samobójcze.

2. nerwicę, lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli

Nerwica, towarzyszące jej często stany lękowe, czy ataki paniki mogą mieć bezpośredni, destrukcyjny wpływ na sposób funkcjonowania pacjenta, w niektórych przypadkach praktycznie uniemożliwiając mu wykonywanie rutynowych czynności życiowych. Brak pomocy psychologicznej może doprowadzić, w skrajnych przypadkach, do uniemożliwienia normalnego funkcjonowania w świecie.

Problemom nerwicowym towarzyszy często obniżona samoocena. W konsekwencji może stać się przyczyną pojawienia się stanów depresyjnych.

3. zaburzenia zachowania o zróżnicowanym podłożu, niemożność radzenia sobie z własną agresją, częste konflikty

4. poczucie bezradności, zagubienia w życiu

5. stany ciągłego napięcia, poczucie bycia w stresie, uczucie przemęczenia, problemy z koncentracją

6. dolegliwości fizyczne, których przyczyną są czynniki psychiczne

Np. poczucie duszenia się, ból, który może pojawiać się w różnych obszarach ciała, uczucie sztywnienia mięśni, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, kołatanie serca, nudności

7. trudności w relacjach z innymi, nieumiejętność utrzymywania i budowania związków

8. urazy psychiczne

Powracające myśli i bolesne stany psychiczne związane z trudnymi przeżyciami z przeszłości

9. stan niepewności

Głębokie wątpliwości związane z poczuciem własnej wartości i kompetencji (przejawiające się np. stanem wypalenia zawodowego)

10.  konflikt lub rozstanie się z bliską osobą, żałobę po stracie kogoś bliskiego

11.  kryzys w małżeństwie lub związku, rozwód

12.  trudne uczucia w obliczu utraty pracy czy mobbingu

13.  trudności w relacjach z własnym dzieckiem

Wywołane zachowaniami, które mogą niepokoić, a także problemami rozwojowymi przejawiającymi się między innymi np:kłopotami wychowawczymi czy szkolnymi,

 14.  problemy rozwojowe i psychiczne u nastolatka w okresie dojrzewania

15.  problemy natury psychicznej związane z bezpłodnością i adopcją

16.  depresję poporodową

17.  brak satysfakcji w życiu seksualnym, problemy i zaburzenia seksualne

18.  zaburzenia odżywania.