Serdecznie witamy na stronach portalu Psychiatria.info.pl

Nasz  portal  skierowany  jest  do  wszystkich  osób zainteresowanych tematyką takich chorób i zaburzeń psychicznych jak depresja, schizofrenia, zaburzenia nerwicowe i otępienia.

Portal został podzielony na działy, dotyczące konkretnych jednostek chorobowych:
– depresji
– schizofrenii
– zaburzeń nerwicowych
– otępień (choroby Alzheimera)

W każdym dziale znajdziecie Państwo:
– krótką charakterystykę choroby,
– przykład osoby cierpiącej na opisywane schorzenie
– najważniejsze metody leczenia
– wyszczególnione miejsca, gdzie można znaleźć pomoc.

Mamy nadzieję, że portal Psychiatria.info.pl będzie dla Państwa źródłem rzetelnych informacji na temat psychiatrii.

Psychiatra

Psychiatra to lekarz specjalista. Ukończył sześcioletnie studia na Uniwersytecie Medycznym i roczny staż w szpitalu, dzięki czemu posiada tytuł lekarza i aktualną wiedzę medyczną. Pracując na oddziale psychiatrycznym, ukończył pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne, czyli kursy teoretyczne i staże w placówkach zajmujących się leczeniem różnych zaburzeń psychicznych oraz zdał egzamin z teorii i praktyki, dzięki czemu uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Takie kompetencje pozwalają psychiatrze diagnozować i prowadzić leczenie farmakologiczne chorób oraz zaburzeń psychicznych w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Taki specjalista może, zgodnie z etyką lekarską, decydować o kierowaniu na specjalistyczne badania lub do placówek leczniczych, a także decydować o czasowej niezdolności pacjenta do pracy (innymi słowy, psychiatra może wystawiać zwolnienia). Co ważne, psychiatra nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii, chyba że ukończył stosowne szkolenie i uzyskał tytuł psychoterapeuty.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba posiadająca wyższe wykształcenie, po którym rozpoczęła kurs lub szkolenie w zakresie psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie. Najczęściej pierwotne wyższe wykształcenie stanowi psychologia, pedagogika i psychiatria, jednak wśród psychoterapeutów znaleźć można też specjalistów wielu innych dziedzin. Szkolenie psychoterapeutyczne trwa zwykle cztery lata i obejmuje kształcenie teoretyczne oraz praktykę nadzorowaną przez specjalistów danego nurtu. Nurty psychoterapii, nazywane inaczej paradygmatami lub teorią, różnią się od siebie poglądami na temat tego, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego człowieka oraz co ma istotne znaczenie przy powstawaniu zaburzeń. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do prowadzenia farmakoterapii, ani podejmowania decyzji co do hospitalizacji czy zdolności do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której poza uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, psychoterapeuta ukończył także studia medyczne.

Psycholog

Psycholog to specjalista, który ukończył pięcioletnie studia psychologiczne i ma tytuł magistra. W trakcie studiów psycholog zdobył ogólną wiedzę z różnych gałęzi psychologii (m.in. psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej, rozwojowej, pracy, osobowości). Dwa ostatnie lata studiów psychologicznych to wiedza z wybranej ścieżki specjalizacyjnej, co stanowi pogłębianie wiedzy z danej dziedziny psychologii na zajęciach teoretycznych i obowiązkowych praktykach dopasowanych do wybranej specjalności. Psycholog ma kwalifikacje pozwalające przeprowadzić diagnozę psychologiczną określonego obszaru (np. osobowości, intelektu) lub zaburzeń (np. depresji, lęku, otępienia). Dzięki temu może wystawiać zaświadczenia, opinie i orzeczenia. Psycholog może także udzielać pomocy i wsparcia oraz edukować w specyficznych problemach natury psychicznej. Psycholog nie ma uprawnień do prowadzenia farmakoterapii, ani podejmowania decyzji co do hospitalizacji czy zdolności do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której psycholog, oprócz tytułu magistra, ma też ukończone studia medyczne. Być może spotkaliście się też z określeniem psycholog kliniczny. To specjalista, który prócz studiów magisterskich, ukończył też czteroletnie szkolenie specjalistyczne, składające się z części teoretycznej i praktycznej. Na praktyczną część składają się staże realizowane w zróżnicowanych pod względem specyfiki placówkach. Psycholog kliniczny może planować i prowadzić terapię.