Cechy psychoterapii analitycznej

Spotkania konsultacyjne poprzedzają każdy rodzaj pracy psychoterapeutycznej. Służą rozpoznaniu rodzaju problemów, z jakimi zgłasza się pacjent i wybraniu odpowiedniej dla niego formy pomocy.

Psychoterapia krótkoterminowa

To cykl kilku, kilkunastu, lub kilkudziesięciu spotkań. Psychoterapia krótkoterminowa jest przeznaczona dla osób, które przeżywają jakiś rodzaj kryzysu (rozstanie, rozwód, radykalną trudną zmianę sytuacji życiowej), mają za sobą traumatyczne przeżycie, które ma wpływ na ich obecny sposób funkcjonowania i przeżywania rzeczywistości.

Psychoterapia analityczna

Jest to forma terapii, w której nie określa się wstępnie czasu jej trwania. W ramach psychoterapii analitycznej spotkania odbywają się minimum 2 razy w tygodniu. Jest to głęboka forma terapii, badająca głównie sferę nieświadomą. Ten rodzaj psychoterapii przeznaczony jest dla osób, które potrzebują fundamentalnych, trwałych zmian. Są zainteresowane dogłębną pracą nad sobą, pragną zrozumieć i rozwiązać swoje wewnętrzne konflikty, które są źródłem ich cierpienia.