Psychoterapia analityczna

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to dziedzina zajmująca się szeroko rozumianym życiem psychicznym.

Każdy z nas zapewne doświadczył na przestrzeni życia jakiegoś rodzaju cierpienia. Jest ono często odpowiedzią na trudne, traumatyczne wydarzenia w życiu. Wydaje się czymś oczywistym, że cierpienia przeżywane w naszej psychice, naszym życiu wewnętrznym są wynikiem wydarzeń dziejących się na zewnątrz nas. Nie zawsze jednak tak właśnie jest. Źródła naszego bólu, przeżyć, a także motywy naszych działań są często nieświadome. Prowadzi to do powtarzania w życiu bolesnych doświadczeń, istoty których najczęściej nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pragniemy uwolnić się od nich, lecz nie jesteśmy w stanie. W takiej sytuacji często zwracamy się po pomoc do psychologa (psychoterapeuty).

Często nie sposób znaleźć w świecie zewnętrznym przyczyn psychicznego bólu.

Zewnętrzna rzeczywistość, to, jak doświadczamy naszego życia, w ogromnym stopniu jest wynikiem tego, jaki jest nasz świat wewnętrzny, to, co pozostaje w obszarze nieświadomości. Zapisane są tam przeżycia, wspomnienia, nierozwiązane konflikty. Nie mając do nich dostępu, pozostają przed nami ukryte. Istnieją bowiem w owej sferze nieświadomej, jak w zamkniętym, zapomnianym pokoju. Mają jednak potężny wpływ na nasze życie, często wydostając się w zmienionej postaci na powierzchnię.

Doświadczamy wtedy np. stanów depresyjnych, lęków, bezsenności, niepokoju, dolegliwości fizycznych o niejasnym podłożu. Zdarza się też, że pojawiają się niszczące nas, destrukcyjne wydarzenia, których świadomie nie chcemy ale 'mimowolnie’ jesteśmy ich autorami. Często uwolnienie się od tego rodzaju przeżyć bez pomocy kompetentnego psychologa (psychoterapeuty) jest niezwykle trudne. Psycholog (psychoterapeuta) pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego przeszłość wpływa na jego teraźniejszość, problemy, z którymi się zmaga, sposób widzenia rzeczywistości a także relacje z innymi ludźmi.

Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia opartą na założeniach psychoanalizy.

Terapia psychoanalityczna to forma psychoterapii, która opiera się na teoriach i metodach opracowanych przez Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy. Główne założenia tej formy terapii obejmują badanie nieświadomych procesów psychicznych, rozwijanie świadomości pacjenta na temat własnych myśli, emocji i zachowań, a także analizę relacji między terapeutą a pacjentem.

W trakcie terapii psychoanalitycznej terapeuta stara się zrozumieć głębokie, nieświadome motywacje i konflikty, które wpływają na życie pacjenta. Podstawowym narzędziem w tym procesie jest rozmowa, a pacjent jest zachęcany do swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć. Terapeuta może skupić się na analizie snów, wolnych skojarzeń i innych elementów, które pomagają odkryć ukryte treści psychiczne.

Celem terapii psychoanalitycznej jest zrozumienie korzeni problemów psychicznych pacjenta i zainicjowanie procesu zdrowienia poprzez rozwijanie świadomości, akceptację własnych uczuć i integrację konfliktów. Sesje terapeutyczne często odbywają się regularnie, zazwyczaj kilka razy w tygodniu, i mogą trwać przez długi okres czasu.

Czym się zajmuje psychoterapia psychoanalityczna?

Jest to badanie świata wewnętrznego pacjenta, owej sfery nieświadomej, „zamkniętego pokoju” naszej psychiki. Psycholog (psychoterapeuta) stosujący metodę terapii psychoanalitycznej pomaga pacjentowi w zrozumieniu najgłębszych warstw własnego ja. W efekcie praca psychologa (psychoterapeuty) może prowadzić do istotnych, znaczących i trwałych zmian w psychice, a co za tym idzie, również w życiu pacjenta. Rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów bywa procesem trudnym i długotrwałym, wymagającym częstych i systematycznych spotkań z psychologiem (psychoterapeutą). Docieranie do głębokich obszarów nieświadomości, zrozumienie ich, pomaga przełamywać bariery psychiczne, z którymi boryka się pacjent i które są przeszkodą w satysfakcjonującym przeżywaniu życia. Praca z psychologiem (psychoterapeutą) pozwala rozwiązywać konflikty wewnętrzne i może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu psychicznego, a tym samym jakości życia.

Terapia analityczna to metoda, której istotą jest głębokie wnikanie w nieświadome obszary psychiki. Pomaga w dogłębnym poznaniu psychiki pacjenta, co sprzyja leczeniu i w jego efekcie osiągnięciu trwałych zmian samopoczucia i funkcjonowania w życiu. Ten rodzaj psychoterapii bada głównie sferę nieświadomą i skierowany jest do tych, którzy są zainteresowani trwałymi i głębokimi zmianami. Kłopoty osób doświadczających np. zaburzeń odżywiania lub borykających się z uzależnieniem wiążą się z reguły z problemami natury wewnętrznej. Osoby, które nie potrafią nawiązać relacji z innymi lub doświadczają stanów niepewności mają zazwyczaj zaburzenia w poczuciu własnej wartości. W takich przypadkach pomoc psychologiczna  jest niezbędna. Jest bardzo istotne, by pacjent odbył wstępne konsultacje psychologiczne, których głównym celem jest postawienie prawidłowej diagnozy i co za tym idzie propozycja właściwej formy terapii.

Kluczowe elementy psychoterapii analitycznej

Nieświadomość

Terapia koncentruje się na odkrywaniu nieświadomych myśli, pragnień i wspomnień, które mogą wpływać na aktualne problemy i konflikty w życiu pacjenta.

Przeniesienie

W trakcie terapii może dojść do zjawiska przeniesienia, gdzie pacjent zaczyna przypisywać terapeucie uczucia i reakcje związane z innymi ważnymi osobami z jego przeszłości. Jest to ważny element pracy terapeutycznej, który może być analizowany i omawiany w celu lepszego zrozumienia siebie.

Interpretacja

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć znaczenie jego nieświadomych procesów, marzeń sennych i zachowań, co może prowadzić do głębszych zmian osobistych i emocjonalnych.

Rozwój osobisty

Terapia ta dąży do rozwoju osobowości pacjenta poprzez zintegrowanie różnych aspektów jego jaźni, w tym tych, które były wcześniej nieświadome.

Psychoterapia analityczna często jest długoterminowa i wymaga regularnych sesji, podczas których pacjent ma możliwość głębokiego zrozumienia siebie i swoich wewnętrznych konfliktów. Jest szczególnie pomocna dla osób, które chcą zrozumieć głębsze przyczyny swoich problemów emocjonalnych i behawioralnych, a nie tylko złagodzić ich objawy.