Najczęstsze pytania dotyczące otępień

Poniżej prezentujemy najciekawsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące otępień, choroby Alzheimera. Do każdego z pytań zamieściliśmy krótką odpowiedź. Gorąco zachęcamy Państwa do nadsyłania własnych pytań i wątpliwości za pomocą poczty email. Na najciekawsze pytania odpowiemy na stronach naszego Portalu.

1. Czy otępienie może być wywołane uderzeniem w głowę?
Tak. Wszystko co uszkadza mózg: udar, zanik neuronów w chorobie Alzheimera czy silny uraz głowy może prowadzić do otępienia. Otępienie wywołane wypadkiem, uderzeniem w głowę nazywamy otępieniem pourazowym. Rozpoczyna się ono nagle (po urazie), zazwyczaj u chorego występują objawy neurologiczne: paraliże, niedowłady.

2. Czy otępienie może całkowicie ustąpić?
Obecnie medycyna nie zna sposobu na całkowite wyleczenie otępienia. Jedyne co można uzyskać to zatrzymanie lub spowolnienie postępu choroby. Należy jednak pamiętać, że istnieje możliwość pomyłki – niekiedy depresja u starszych osób może przypominać otępienie. A depresję można skutecznie wyleczyć.

3. Czy choroba Alzheimera może wystąpić u osoby w wieku 54 lat?
Tak. Istnieje tzw. wczesna postać choroby Alzheimera, rozpoczynająca się przed 65 rokiem życia. W przypadku tej postaci większą rolę odgrywa obciążenie genetyczne, zaś postęp choroby jest na ogół szybki. Przy okazji warto wspomnieć, że po raz pierwszy na świecie chorobę Alzheimera opisano właśnie u 51-letniej kobiety.

4. Mój ojciec cierpi na chorobę Alzheimera. Czy dobrym wyjściem jest umieścić go na jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym? Może bardziej intensywne leczenie, pod opieką specjalistów przyniesie lepszy efekt?
Każda zmiana otoczenia jest dla chorego dużym stresem. Nowy, nieznany szpital to dla osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera miejsce zupełnie obce, w którym nie będzie umiał się odnaleźć ani poruszać. Izolacja od najbliższych osób, które opiekują się chorym na co dzień może wywołać w nim dodatkowy lęk. Leczenie choroby Alzheimera może być równie dobrze prowadzone w domu, poza szpitalem – polega przecież na regularnym podawaniu tabletek i opiece nad chorym. Pobyt szpitalny jest natomiast konieczny jeśli chory przejawia silne pobudzenie, niepokój, agresję lub pogarsza się jego stan somatyczny (np. ma zapalenie płuc).